top of page

Maru-san Media er et filmproduksjonsselskap basert i Oslo. Vi tilbyr film produksjonstjenester til lokale og utenlandske selskaper, location scouting, arkivresearch og stillfotografering. Vi kjenner arbeidsflyten fra A til Å i nesten alle typer medier, men vi har det mest gøy på tv-reklame, dokumentarer, musikkvideoer og sosiale medier.

bottom of page